Fjäderbatong

FJÄDERBATONG

En fjäderbatong är en batong bestående av ett handtag och en fjädrande del, i ursprungsläget är den helt rak och ca 30 cm lång. Den fjädrande delen är ca 2 gånger längre än handtaget och kan svikta i samtliga vinklar från det ursprungliga läget.

Fjäderbatonger får dock ej säljas i Sverige samt ej heller bäras på allmän plats. Detta beror på att ingen yrkeskategori jobbar med fjäderbatonger i Sverige och därmed försvinner all möjlighet till försäljning av sådana batonger.

Fjäderbatong

Vad man dock lagligt kan köpa är teleskopbatonger. Batongtypen är byggd på så kallad teleskopteknik, vilket vill säga att den är utfällbar. Samtliga de teleskopbatonger vi säljer är i härdat stål och är godkända som tjänstebatonger i Sverige. Märkena ESP och Guardior Sweden kan köpas av privatpersoner som fyllt 18 år.


KÖPLÄNKNYHETER!ALLA VÅRA BATONGER