Juridisk Information

Juridisk Information

Juridisk information rörande batonger i Sverige. Expanderbatong eller så kallade teleskopbatonger är något som ingår i utrustningen för flera yrkeskategorier i Sverige. Svensk polis bär teleskopbatong, likaså fängelsepersonal i vissa fall.

Ordningsvakter (OV) och väktare bär också teleskopbatong, kravet är dock att de genomgått godkänd batongutbildning hos polisen för detta. OV och väktare utan batongutbildning får jobba med den så kallade ”Gummiklubban”.

Privatpersoner i Sverige kan köpa en teleskopbatong och förvara den i hemmet som ett licensfritt samlarvapen när de fyllt 18 år. Teleskopbatong är alltså laglig att äga. Den får dock inte bäras på offentlig plats, då blir det ett brott enligt knivlagen/vapenlagen. Straffet blir ofta böter i sådana fall. Batonger får inte heller importeras till Sverige utan tillstånd.

Licensfria batonger. Med detta menas att privatpersoner kan köpa dessa teleskopbatonger. Läs mer om licensfria teleskopbatonger.

ASP, Point Blank´s och TCH´s batonger säljs endast till behörig personal i Sverige samt bevakningsföretag och myndigheter efter krav från tillverkarna själva. Guardior Sweden och ESP batongerna kan köpas av alla som fyllt 18 år.

För ordningsvakter regleras vilken form av teleskopbatonger de får bära i tjänsten av Rikspolisstyrelsens Fap 692-1. Här ställs olika krav på teleskopbatongen avseende färg, form och tålighet. Något särskilt märke på batongen anges inte, ordningsvakten kan alltså fritt välja en teleskopbatong som lever upp till kraven i Fap 692-1. Samtliga våra teleskopbatonger är godkända för OV jobba med.

Så kallade fjäderbatonger är inte lagligt i Sverige och kan inte köpas i Sverige. En del blandar ihop fjäderbatonger med teleskopbatonger men det är inte samma sak. En fjäderbatong har en fjäder och en större stålkula i änden. Fjäderbatong kan inte användas som tjänstebatong i Sverige. Mer info.

Juridisk Information
Juridisk Information

KÖPLÄNKNYHETER!ALLA VÅRA BATONGER